Home - voor gelovige mensen

Christelijke wensen voor een goed en spoedig herstel

Hier vindt u wensen waarin de persoon van God bij ziek-zijn en bij het beter worden een prominente rol krijgt. In sommige wensen wordt de hulp van God ingeroepen voor de zieke en wordt bevestigd dat God er altijd is om de patiënt bij te staan.

Gebeden voor een goed herstel na ziekte:

Lieverd, de Heer zal bij je zijn in deze moeilijke periode. Vertrouw op Hem en alles zal goed komen. Ik bid voor jou en zal er voor je zijn wanneer je me nodig hebt.

De Heer staat je bij in deze lange periode van herstel. Hij zal je pad leiden van herstel. Ik zal voor je bidden en hopen dat je spoedig de oude mag zijn.

Vertrouw op de Heer in deze periode. Hij zal je bijstaan deze periode van herstel. Vertrouw op Hem. Ik bid voor je en hoop op een spoedig herstel.

Heel veel sterkte deze komende periode! Ik bid voor je dat alles goed zal komen. Word maar snel de oude.

Moge de Here je helpen bij een goed herstel. Heb geloof en het zal goedkomen.

De Heer zal bij je zijn in deze moeilijke periode. Hij zal je bijstaan in het herstel en je steunen in je moeilijkere dagen.

Heb vertrouwen in de Heer, hij zal je dragen door deze moeilijke dagen en je helpen bij je herstel.

Geloof in de Here. Hij zal er altijd voor je zijn. Ook tijdens deze moeilijke dagen van ziekte. Word snel beter.